Mario Armero

Presidenteorde betearazlea, Espainiako Auto eta Kamioi Fabrikanteen Elkartea (gaztelaniaz, ANFAC)