Joan Clos

Fellow Professor del IBEI, ex Director Ejecutivo de UN-Habitat y ex Alcalde de Barcelona l España