Saki Gerassis Davite

Politiken eta Datuen arduraduna – Garraio Jasangarri eta Adimendunaren unitatea – Europako Batzordearen Mugikortasun eta Garraio Zuzendaritza Nagusia l Brusela